Lakas plastikui ir stiklui iš natūralaus Baltijos gintaro

59,00289,00

Išvalyti
Perkant didesnius kiekius kainų politika derinama individualiai. Kategorija: Produkto id N/A.

Produkto aprašymas

Produkto aprašymas

Pinus Amber lakas yra ilgaamžis, ekologiškas pagamintas iš natūralaus Baltijos gintaro.

Lakas pagamintas tik iš natūralių medžiagų ir suteikia plastikui ir stiklui apsaugą nuo UV spindulių poveikio, pelėsio ir grybelio, atsparus organinėms rūgštims, jūros vandeniui bei dumbliams. Pasižymi hidrofobizuojančiomis savybėmis. Neleidžia plisti kerpėms, samanoms ir t.t.

Paskirtis. Skirtas apsaugoti plastikiniams ir stikliniams paviršiams.

Spalva. Lakas yra natūralaus gintaro spalvos, jis nėra pigmentuojamas.

Blizgumas. Blizgus.

Teorine išeiga. 12-15 m²/L vienam sluoksniui.

Naudojimo instrukcija. Žr. gaminio duomenų lapą.

Įrankiai: teptukas, purkštuvas, volelis.

Paviršiaus paruošimas. Nuo plastikinio ir stiklinio paviršiaus pašalinkite dulkes ir nešvarumus. Paviršių nuvalykite vaitspiritu arba terpentinu.

Dengimas. Paviršių denkite 1-2 plonais gintaro lako sluoksniais. Nedenkite, kai stipriai kaitina saulė, drėgna arba šalta. Suplanuokite dengimą taip, kad dangos paviršius išdžiūtų prieš iškrentant vakaro rasai.

Džiūvimo trukmė. Optimalus džiūvimo laikas esant 23 °C ir 50 % santykinei drėgmei: dulkės nelimpa po 3 val., galima liesti po 5 val. Antrą sluoksną galima dengti ne anksčiau nei po 24 val. Lako danga galutinai sukietėja po 14 dienų. Džiūvimo procesą pagreitina gera aplinkos ventiliacija.

Savaiminio užsidegimo pavojus! Gaminio prisigėrusios medžiaginės šluostės, popieriniai rankšluosčiai, šlifavimo dulkės ir kt. po kelių valandų gali savaime užsidegti, todėl iki utilizavimo juos reikia laikyti pamerktus vandenyje uždarame metaliniame inde, išdžiovinti lauke ar iš karto sudeginti.

Skiedimas ir įrankių valymas. „Pinus Amber“ gaminius skieskite terpentinu. Įrankius valykite vaitspiritu arba įrankių valikliu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius arba gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

Sandėliavimas. Atsparus šalčiui. Pasinaudoję pakuote nedelsiant kruopščiai ją uždarykite. Pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės. Daugiau informacijos žr. gaminio duomenų lape www.pinusamber.com.

Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ). Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/i) – 500 g/L. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 500 g/L. Sudėtyje dominuoja natūralus pinenas.

Atsargiai! Degus skystis ir garai gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali sukelti alerginę reakciją, todėl dirbant rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, rekomenduojama su savimi turėti produkto pakuotę ar jos etiketę. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. Naudoti lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ar atviros liepsnos. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Gamintojas. UAB „LIVESTRA“, Molėtų plentas 172, Jadvygiškių kaimas, Vilniaus raj., Lietuva info@pinusamber.com

Papildoma informacija

Siunčiamos pakuotės svoris Priklauso nuo talpos
Išmatavimai Priklauso nuo talpos
Talpa / Volume / Volumen

500 ml, 1 L, 3 L

Medžiagų saugos duomenų lapas

MSDS Lakas plastikui ir stiklui

Jums taip pat gali patikti…